Concursos y Licitaciones

Contratación Servizo de Limpeza para o ano 2023.

É obxecto do presente contrato a prestación do servizo de limpeza das instalacións dependentes da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense, tanto de xeito ordinario como feiras ou en calquera outra actividade vinculada ao obxecto da Fundación, durante o prazo dun ano, con posibilidade de prórroga durante un ano máis.

Nº de Expediente: 2/2023

Fecha de Publicación: 28-01-2023

Fecha Límite de la Oferta: 15-02-2023

Presupuesto: 25.482,60 €

X