Concursos y Licitaciones

Contratación Obras de Mellora en Cubierta Plana de Salas Anexas.

O obxecto do presente procedemento de licitación é a contratación pola Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (en diante, EXPOURENSE), da execución das obras de mellora das cubertas do edificio de salas anexas segundo os requirimentos que figuran nas condicións técnicas de execución.

Nº de Expediente: 5/2023

Fecha de Publicación: 05-06-2023

Fecha Límite de la Oferta: 19-06-2023

Presupuesto: 71.958,70 €

X