Concursos y Licitaciones

Contratación Obras de Impermeabilización de Cubierta Plana do Edificio de Oficinas.

O obxecto do presente procedemento de licitación é a contratación pola Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense (en adiante, EXPOURENSE), da execución das obras de impermeabilización das cubertas do edificio de oficinas segundo os requirimentos que figuran nas condicións técnicas de execución.

Nº de Expediente: 04/2023

Fecha de Publicación: 05-06-2023

Fecha Límite de la Oferta: 19-06-2023

Presupuesto: 76.894,82 €

X